Czy nas potępił, czy wzgardził  lub upokorzył? Czy użył siły, pokonał argumentami, powalił na ziemię majestatem? Czy wyrzekł się nas?

Co uczynił Ten, który stworzył niebo i ziemie, a nas ludzi na swój obraz i podobieństwo? Ten, który napracował się, natrudził i odpoczął z radością widząc, że wszystko jest bardzo dobre Ten, który szukał Adama po upadku i obiecał zbawienie. Ten, który zatrzymał nad Izaakiem rękę posłusznego i wiernego Abrahama. Ten, który wyprowadził Izraela z Egiptu i przeprowadził przez morze czerwone. Ten, który zawarł przymierze ze swoimi na górze Synaj i uczył i wychowywał  Izraela aby stał się  ludem Bożym.

Co uczynił Bóg Człowiek, który przyoblekł się w ciało w łonie Dziewicy i nosił w Sercu dom Józefa i Maryi. Jezus, który z uczniami przemierzał drogi Galilei i Judei i... nauczał, uzdrawiał, odpuszczał grzechy, wypędzał demony i wskrzeszał umarłych...

Co uczynił Oblubieniec dusz, Dobry Pasterz,  Boży Syn Miłosiernego Ojca?

Cichy i pokorny Baranek Boży poszedł na mękę, na krzyż. Powlekli Go jak złoczyńcę i zrobili z Nim co chcieli. Ukrzyżowali Go. Wszedł Pan do ogrodu przygotowanego Mu przez człowieka, jakże innego niż ogród, który On zasadził dla ludzi na początku. Wszedł na wzgórze czaszki wdeptany w ziemię jak robak. Lecz w Jego Boskim Sercu ciągle płonęła ta sama odwieczna Miłość, która jest życiem Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Pan przemógł zło! Przebaczył i pojednał nas z Ojcem.  Prawda, Miłość i Życie pokonały grzech i śmierć, pokonały szatana. Przebodli Panu Jezusowi ręce i nogi, zamęczyli ciało, przebili  włócznią serce lecz  On przeszedł przez śmierć i w jedności z Ojcem w Duchu Świętym zwyciężył!

Oto drzewo krzyża! Oto drzewo poznania Miłosierdzia i Prawdomówności Boga, poznania złości grzechu i kłamstwa szatana.

Oto drzewo krzyża! Oto Drzewo Życia, którego Owoc karmi nas swoim ciałem i krwią …i daje nam Ducha Świętego.

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata! Oto godzina  cierpienia  Boga i nowego stworzenia świata.

Pójdźmy z pokłonem