Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa stawia nam niełatwe zadanie – nie nienawidzić. Zadanie trudne, gdyż każdy z nas bez problemu wymieni zranienia, których doznał od bliźnich, grzechy i zło, które go spotkało. Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy szukać dróg pojednania, abyśmy nie zapamiętali się w swoim gniewie
i nienawiści. Jeśli odpuścimy winę bliźniemu, również i my otrzymamy odpuszczenie, jeżeli o nie poprosimy. Jest to rada, którą znajdziemy w odmawianej podczas każdej Mszy Świętej modlitwie „Ojcze Nasz”.
Wsłuchajmy się uważnie w kierowane do nas Słowo i prośmy, abyśmy umieli podążać za Jego wskazaniem.
 

Przed „Ojcze nasz”:
Wypowiadając dziś słowa modlitwy „Ojcze Nasz”, miejmy szczególnie na uwadze pouczenia z pierwszego czytania i Ewangelii. Zanim powiemy „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” zastanówmy się, czy faktycznie nie chowamy w sercu do nikogo urazy.