Rekolekcje te wpłynęły na mnie pozytywny sposób ponieważ zacząłem się gorliwie modlić do Pana Boga. Podczas rekolekcji przeżyłem radość w sercu, ponieważ bardzo zbliżyłem się do Boga nigdy dotąd tak, jak przez te 2 tygodnie.

Jakub Laba