Przed liturgią Słowa:
Wiedza Pana Boga nie ma granic i w czasie ziemskiej pielgrzymki często wiele spraw pozostaje dla nas tajemnicą. Podczas każdej Eucharystii otrzymujemy łaskę osobistego spotkania z żywym Słowem, by mądrość Stwórcy móc przyjąć do swojego życia. Niech Duch Święty napełnia nasze umysły, by myśli były przy Panu,
a drogi prowadziły do odnalezienia samego Boga.
 

Przed błogosławieństwem:
Życie chrześcijanina to nieustanna walka ze złem i stawanie w obliczu wyborów. Bóg jednak nie pozostawia nas samych i przez ręce kapłana udziela Swojego błogosławieństwa. Niech ono pomoże nam za każdym razem wybierać Miłość, nawet za cenę ziemskiego życia.