Nadchodzące wydarzenia

Warsztaty Diakonii Liturgicznej Łagów
23.08 - 25.08

Intencja

W czerwcu polecajmy w naszych modlitwach ofiary nadużyć seksualnych

Lektura miesiąca

W czerwcu zachęcamy do lektury adhortacji św. Jana Pawła II ,,Christifideles Laici" 

Administrator strony internetowej: Jan Sosulski

Redaktor strony internetowej: Wiktoria Dmytruk

Osoby odpowiedzialne za media społecznościowe: Mateusz Kowalik i Jan Sosulski

Korektor tekstów: Dariusz Dębecki

Również od tego roku postanowiliśmy położyć szczególny akcent na nasz rozwój członków Diakonii poprzez lekturę książek o tematyce liturgicznej. 

Osobą koordynującą projekt został Tymoteusz Zięciak.

ks. Adam Czeponis