Przed liturgią Słowa:
Każde spotkanie z Panem podczas Eucharystii otwiera na nowo nasze serca na Jego Słowo. Tak jak kiedyś apostołom, prawdy wiary i zawsze aktualną naukę nasz Nauczyciel przekazuje nam w przypowieściach. Zjednoczeni z całą wspólnotą Kościoła, w ciszy serca, przygotujmy się na to spotkanie.
 
 
Przed błogosławieństwem:
Zostaliśmy wybrani przez Pana do głoszenia Jego Królestwa w naszych domach i miejscach pracy. Dlatego wzmocnieni Bożym błogosławieństwem, które otwiera nasze serca na potrzebne nam łaski, zanieśmy radość i pokój w otaczającą nas codzienność.