Zgromadzeni wokół ołtarza, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.

1. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich ochrzczonych.

2. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie biskupów, prezbiterów i diakonów.

3. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie osoby sprawujące władzę w naszej Ojczyźnie.

4. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie wszystkich Polaków mieszkających poza granicami kraju.

5. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

6. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza.

Boże, Ty oddałeś za nas nie tylko życie swojego jedynego Syna, ale ofiarowałeś także najlepszą Matkę, która nieustannie oręduje za wszystkimi ludźmi. Prosimy, wysłuchaj próśb zanoszonych do Ciebie przez ręce Królowej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.