PROTOKÓŁ Z WARSZTATÓW DIAKONII LITURGICZNEJ (06.09-07.09.2019)

PODSUMOWANIE I WNIOSKI NA NASTĘPNY ROK FORMACYJNY

Podczas warsztatów Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbyła się narada obecnych członków diakonii, na której w ramach podsumowania zostały przedstawione następujące działania Diakonii w roku 2018/2019:

 

 • Posługa liturgiczna na następujących wydarzeniach: Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii w Rokitnie, Synod Młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Oaza Modlitwy, Szkoła Animatora, pielgrzymka SLO, Pielgrzymka Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 350 rocznica obecności obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, Diecezjalny Dzień Młodzieży w Rokitnie.

 • Prowadzenie wiosennej Oazy Modlitwy.

 • Zamieszczanie artykułów na stronie internetowej (głownie cyklu o godnościach w Kościele).

 • Liczne komentarze i modlitwy wiernych na stronie internetowej.

 • Stworzenie pomocy liturgicznych na Tridumm Paschalne.

 • Stworzenie zakładki "O nas" na stronie internetowej.

 • Zamieszczenie licznych świadectw z rekolekcji na stronie internetowej.

 • Obecność ks. moderatora na Oazie Jedności Diakonii Liturgicznej.

 • Poprowadzenie rekolekcji KODAL, Oazy ministranckiej, Oazy lektorskiej, ORDL.

 • Przeprowadzenie zmian na stopniu animatorskim – rekolekcje KODAL. Wprowadzenie nowych kart uczestników zgodnych z wymogami Kuratorium Oświaty.

 • Aktualizacja konspektów spotkań Oazy ministranckiej.

 • Prowadzenie kursów liturgicznych (kurs lektora, precentorki) w dekanacie Krosno Odrzańskie w ramach dekanalnej szkoły liturgicznej.

 • Zamieszczenie filmów na diakonijnym YouTube‘ie do spotkań z ministrantami.

 • Akcja "Lektura na miesiąc".

 • Pomoc w opracowaniu agedny diecezjalnej.

 • Opracowanie Lekcjonarza Oazy Dzieci Bożej.

 • Apostolstwo modlitewne.

 • Opracowanie licznych memów na Facebooku Diakonii.

 • Formacja w trzech rejonach: gorzowskim, zielonogórskim, żarsko-żagańskim.

 • Stworzenie poradnika do Liturgii Godzin.

 • Przeprowadzenie diecezjalnego konkursu liturgicznego.

 • Stworzenie konspektu spotkań do formacji rejonowej w I roku.

 Bardzo serdecznie chcemy podziękować za zaangażowanie osobom, które w tym roku rezygnują z następujących funkcji:

 • ks. Tomasz Sałatka - moderator pomocniczy Diakonii Liturgicznej ds. dorosłych i rodzin,

 • ks. Józef Suchan - moderator rejonu gorzowskiego,

 • Emilia Krawcewicz - apostolat modlitewny,

 • Dariusz Dębecki - animator rejonu gorzowskiego,

 • Tymoteusz Zięciak - animator rejonu gorzowskiego oraz koordynator „Lektury na miesiąc“.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie wniosków z pracy w grupach na następujące tematy:

 • Grupa I: Media społecznościowe (strona internetowa, Facebook)

  • Został podniesiony bardzo ważny temat odnośnie zdjęć zamieszczanych na diakonijnym Facebooku - aby od razu dodawać i porządkować je w albumach.

  • Kolejny wniosek: aby szybciej zbierać materiały i planować, co chcemy udostępniać na stronie czy Facebooku – wyznaczyć konkretne terminy.

 

 • Grupa II: Projekt pomocy dla ministrantów w formie kartki

  • Ustaliliśmy, że chcemy zająć się stworzeniem krótkiej formy pomocy dla ministrantów, która byłaby rozprowadzana poprzez pocztę elektorniczną i stronę internetową. Udostępniona zostałaby wszystkim kapłanom i osobom świeckim, aby ją wydrukować i zawiesić w zakrystii.

  • Przyjęliśmy nazwę tego projektu: "L jak liturgia".

  • Po warsztatach ma zostać opracowana tematyka, podział funkcji oraz bloki tematyczne.

  • Do opracowania i prowadzenia projektu zostały upoważnione następujące osoby: kl. Tomasz Dragańczuk (redaktor naczelny), Dawid Makowski, Julia Skowrońska, Wiktoria Dmytruk, Jakub Tokarz, Jakub Mielcarz, Dariusz Juryk. Pozostaje jeszcze vacat na jedno miejsce.

 • Grupa III: Duchowość Diakonii Liturgicznej

  • Nową odpowiedzialną za apostolat modlitewny została Weronika Grajnert.

  • Postanowliśmy, że do apostolatu należą wszyscy – ponieważ wszyscy powinni podjąć odpowiedzialność modlitwy za Diakonię, skoro są jej członkami.

  • Zostanie wypracowana modlitwa Diakonii przed posługą.

  • Każdy członek Diakonii jest zobowiązany do tego, aby:

  • niedzielną kompletę ofiarowac w intencji WSD w Paradyżu,

  • w III niedzielę miesiąca ofiarować Mszę świętą i Komunię w intencji Diakonii i dzieł przez nią podejmowanych.

  • Poprzez formularz można będzie zapisać się na przypomnienie o apostolacie w formie SMS.

  • Nadal pozostaje zmienna intencja na miesiąc, omadlana codziennie dowolną modlitwą.

 

Następnie przeszlismy do kolejnych wniosków i planów diakonii na kolejny rok posługi:

 • Postanowiliśmy zlikwidować zakładkę: "Lektura na miesiąc".

 • Chcemy stworzyć promocyjną prezentację diakonii liturgicznej wraz z konspektem - osoby odpowiedzialne: Piotr Michalski, Wiktoria Dmytruk.

 • Członkiem diakonii liturgicznej zostaje się poprzez osobisty wybór diakonii oraz działalność w ciągu roku na rzecz diakonii.

 • Powstał wniosek o uporządkowanie i prawidłowe usystematyzowanie na stronie internetowej, co należy do posług, a co do funkcji w Kościele.

 • Należy przejrzeć i uporządkować chmurę diakonii liturgicznej na stronie lubuskaoaza.pl.

 • Na stronie internetowej zostanie zainstalowany nowy moduł: "L jak liturgia"

 • Została opracowana propozycja zmian w Szkole Ministranta na Oazę ministrancką, która została pozytywnie rozpatrzona przez moderatora Diakonii.

 • Nową animatorką rejonu gorzowsko-międzyrzeckiego została Agata Kwaśny, a moderatorem rejonu - ks. Łukasz Sławiński.

 • Kolejną osobą odpowiedzialną za diakonijny fanpage na Facebooku został Michał Socha.

 • Na diakonijnym Facebooku chcemy stworzyć cykle cytatów z OWMR oraz „Ludzie pasji“.

 • Od października ma ruszyć podcast z komentarzem księdza moderatora do encykliki Jana Pawła II: "Ecclesia de Eucharistia"

 • Na stronie internetowej ma powstać szybki formularz kontaktowy.

 • Na naszej stronie internetowej mają zostać zamieszczone serie artykułów o funkcjach i posługach w liturgii, których nie ma stronie internetowej oraz inne, poruszające istotne kwestie.

 • Planujemy ORDL.

 • Chcemy wydać na święta Bożego Narodzenia płytę z modlitwami audio dla chorych.

 • W sposób szczególny chcemy promować poprzez Facebooka dzieła i dorobek innych dotyczący liturgii.

 • Na naszej stronie internetowej ma powstać w tym roku 5 biuletynów liturgicznych, stanowiących pomoc dla ceremoniarzy i precentorek na następujące okazje: chrzest, bierzmowanie, I Komunię świętą, małżeństwo, pogrzeb.

 • KODAL został przeniesiony do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Planujemy z tego tytułu ubiegać się o środki finansowe z Kuratorium Oświaty. Wielu członków Diakonii angażuje się w reformę treści na KODALu – przepracowanie wszystkich konspektów spotkań, stworzenie prezentacji multimedialnych, opracowanie kolejnego stopnia animatorskiego.

 • Stworzenie konspektu do formacji rejonowej w II roku.

 • W II semestrze planujemy zająć się liturgicznym Q&A.