Przed Eucharystią:

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. To dzięki Maryi na świat przyszedł Jezus Chrystus. Potrafiła Ona przyjąć wolę Bożą i realizować ją. Jest dla nas wzorem. Rozpocznijmy ten nowy rok wspólną modlitwą oraz wdzięczni Panu i Jego Matce, powierzmy się Jemu w opiekę.


Do procesji z darami:
Pełni wiary i nadziei przynosimy do ołtarza dary chleba i wina, które za sprawą Ducha Świętego przemienią się w nasz duchowy pokarm. Niech dodaje nam on sił, abyśmy w codzienności odnajdywali Boże drogowskazy i kroczyli Jego ścieżkami.