Przed psalmem responsoryjnym:
Chrystus, zapowiedziany przez Izajasza w czytaniu, które przed chwilą usłyszeliśmy, stał się światłością dla wszystkich ludzi. Chciejmy naśladować naszego Pana w doskonałym posłuszeństwie wobec woli Bożej i włączmy się w śpiew refrenu psalmu, którego słowa wypełniły się w życiu Jezusa.


Przed błogosławieństwem:
Wspólnym powołaniem, które otrzymaliśmy na chrzcie, jest dążenie do świętości. Chociaż wydaje się to niełatwym zadaniem, możemy być pewni, że Bóg uzdalnia każdego z nas, obficie udzielając swojej łaski. Otwórzmy teraz swoje serca na błogosławieństwo, którego Pan udziela nam przez ręce kapłana, byśmy powracając do swoich domów, byli gotowi zanosić wszystkim dobrą nowinę o przyjściu Chrystusa.