Z radością wołajmy do Chrystusa, który jest z Nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.


1. Królu chwały, prosimy Cię za Kościół Święty, aby z nadzieją oczekiwał Twojego powtórnego przyjścia.

2. Królu chwały, prosimy Cię za narody dotknięte konfliktami zbrojnymi, aby kierując się zasadami sprawiedliwości i miłosierdzia, doprowadziły do nastania pokoju.

3. Królu chwały prosimy Cię za dotkniętych epidemią koronawirusa, aby dostąpili łaski uzdrowienia.

4. Królu chwały, prosimy Cię za rolników, aby sprzyjająca pogoda pozwoliła im zebrać obfite plony.

5. Królu chwały prosimy Cię za zmarłych, aby mogli oglądać Ciebie w chwale Nieba.

6. Królu chwały, prosimy Cię za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy byli Twoimi świadkami aż po krańce ziemi.


Chryste, Głowo Kościoła, wysłuchaj pokornych próśb członków swojego Ciała i spraw, abyśmy napełnieni radością, oczekiwali zjednoczenia się z Tobą
w chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.