Do Boga Ojca, który posyła naszej wspólnocie Ducha Parakleta, zanośmy pokorne prośby.


1. Módlmy się o dary pobożności i mądrości dla całego Kościoła, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.

2. Módlmy się o dar rozumu dla rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się dobrem obywateli.

3. Módlmy się o dar rady dla służby zdrowia, która walczy z koronawirusem, aby nie ustawała w niesieniu pomocy.

4. Módlmy się o dar umiejętności dla grzeszników, aby porzucili swoje przyzwyczajenia i powrócili na ścieżkę wiodącą ku Tobie.

5. Módlmy się o dar męstwa dla chorych i cierpiących, aby w Tobie odnaleźli ukojenie.

6. Módlmy się o dar bojaźni Bożej dla każdego z nas, abyśmy pragnęli trwać w Bożej Miłości.


Wszechmogący Boże, wysłuchaj błagań swojego ludu i ześlij na nas Ducha Pocieszyciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.