Do jednego Boga w Przenajświętszej Trójcy, który jest pełnią wszystkiego co dobre i wieczne, zanieśmy ufne błagania.


1. Boże Ojcze, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby wierni nauce Ewangelii tworzyli jeden Kościół na całej Ziemi.

2. Jezu Chryste, prosimy Cię za nowo wyświęconych kapłanów, aby zasłuchani w Twoje Słowa, głosili je całemu światu.

3. Duchu Święty, prosimy Cię za kraje w których panuje lęk i niepewność, aby ludzie wierzący stali się budowniczymi pokoju na świecie.

4. Boże Ojcze, prosimy Cię za ludzi niewierzących, aby potrafili odkryć oraz przyjąć Twoje łaski i miłosierdzie.

5. Jezu Chryste, prosimy Cię za zmarłych, aby dzięki Twojej ofierze Krzyża, mogli przenieść się ze śmierci do życia.

6. Duchu Święty, prosimy Cię za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy umocnieni łaską, potrafili wychwalać Ciebie – najświętszego Boga.

Boże Ojcze, prosimy Cię, zechciej przyjąć naszą modlitwę płynącą pod natchnieniem Twojego Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.