Prosząc Boga Ojca, by oddalił grzech i lęk, z wiarą i ufnością zanieśmy do Niego naszą modlitwę.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: W swojej dobroci, wysłuchaj nas, Panie.


1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głosili Chrystusową prawdę.
W Swojej dobroci, wysłuchaj nas Panie.

2. Módlmy się za prześladowanych Chrześcijan, aby wytrwali w swojej wierze i z nadzieją znosili cierpienia.
W Swojej dobroci, wysłuchaj nas Panie.

3. Módlmy się za rządzących, aby w imię tolerancji dbali o dobro wszystkich obywateli.
W Swojej dobroci, wysłuchaj nas Panie.

4. Módlmy się za zmarłych w wyniku epidemii, aby Pan przebaczył im winy i przyjął do Królestwa Niebieskiego.
W Swojej dobroci, wysłuchaj nas Panie.

5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy na wzór Chrystusa wytrwale umacniali naszą wiarę w dążeniu do świętości.
W Swojej dobroci, wysłuchaj nas Panie.


Boże Ojcze, Twoja łaska trwa wiecznie, a Ty darzysz każdego człowieka miłością. Prosimy, wysłuchaj zanoszonych do Ciebie modlitw i spraw, abyśmy nie bali się podążać za Twoim światłem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.