Pełni wiary i ufności, umocnieni Słowem Bożym, zanieśmy do naszego Pana pokorne błagania.


1. Sprawiedliwy Boże, polecamy Tobie biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie głosili Twoją chwałę.

2. Sprawiedliwy Boże, polecamy Tobie sprawujących władzę, aby w swoich rządach zawsze kierowali się dobrem obywateli.

3. Sprawiedliwy Boże, polecamy Tobie nasz naród w dniu wyborów, aby w sercach Polaków panowały pokój i miłość bliźniego.

3. Sprawiedliwy Boże, polecamy Tobie chorych i cierpiących, szczególnie z powodu pandemii COVID-19, aby odnaleźli nadzieję w Tobie.

5. Sprawiedliwy Boże, polecamy Tobie naszą wspólnotę, abyśmy z wiarą potrafili głosić Słowo, które tutaj usłyszeliśmy.


Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj nasze prośby i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.