Za wstawiennictwem świętych apostołów Piotra i Pawła, zanieśmy do Boga nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wzorem Piotra i Pawła głosili Dobrą Nowinę.

2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby z radością nieśli Boże Słowo ludziom na całej Ziemi.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby przemyślanymi działaniami przyczynili się do rozwoju swojej ojczyzny.

4. Módlmy się za więźniów, aby odbywając karę pozbawienia wolności, doświadczyli Bożego miłosierdzia.

5. Módlmy się za cierpiących, aby potrafili w trudnych chwilach zwrócić się z modlitwą do Pana Boga.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zjednoczeni w Mistycznym Ciele Chrystusa głosili Ewangelię swoim życiem.

Boże, prosimy wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wzorem Piotra i Pawła z odwagą głosili Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.