W tym roku nie udało się spotkać na warsztatach w maju oraz na żywo na podsumowaniu i planowaniu pracy rocznej. Skorzystaliśmy jednak z możliwości, jakie daje nam internet, 29. sierpnia organizując warsztaty w formie online. Chociaż nie wszystkim udało się uczestniczyć w wideokonferencjach ze względu na obowiązki, dziękujemy za wszelkie zaangażowanie i opinie. Chcemy podzielić się tym, co zostało wypracowane.

Na początku naszych warsztatów odbyła się część formacyjna poprowadzona przez ks. dr. Adriana Puta, moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie i ks. Damiana Wierzbickiego. Dziękujemy za wygłoszone konferencje.

W części programowej dokonaliśmy podsumowania tego roku oraz wstępnego zarysowania tego, co nas czeka w przyszłości. Zmiany i podziękowania naszej Diakonii:

1. Zmiana animatora odpowiedzialnego DDL oraz animatorki odpowiedzialnej za posługę pań.   Dziękujemy Julii Frankowskiej, dotychczasowej animatorce odpowiedzialnej za posługę pań oraz Piotrowi Michalskiemu, który dotąd pełnił funkcję animatora odpowiedzialnego za DDL, za piękną i owocną posługę
trwającą 3 lata. Dziękujemy także Joannie Huczko j Mateuszowi Kowalikowi, którzy wyrazili zgodę na to, aby przejąć obowiązki.  

2.      Rejony    Z racji na przeprowadzaną w naszej diecezji centralizację ośrodków formacyjnych, postanowiliśmy stworzyć jedno miejsce spotkań formacyjnych naszej diakonii – będzie to Zielona Góra. Dziękujemy Agacie Kwaśny za prowadzenie spotkań w rejonie gorzowsko-międzyrzeckim oraz Michałowi Klimowiczowi za prowadzenie spotkań w rejonie żarsko-żagańskim. Animatorem odpowiedzialnym za ten jeden ośrodek formacyjny zostaje Dariusz Juryk – dotychczasowy animator rejonu zielonogórskiego.  

Spotkanie w sekcjach pozwoliło nam zaplanować pracę roczną w poszczególnych sektorach działaności diakonii. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których na bieżąco będą pojawiać się nowe treści i zapowiedzi podejmowanych przez nas projektów.   

Prośmy Ducha Świętego, żeby następny rok formacyjny przyniósł kolejne piękne dzieła, a Bóg niech nas wspomaga swoją łaską.