Do Boga, który zastawia dla nas stół na ucztę w niebie i na nią zaprasza, zanieśmy pokorne błagania:


1. Polecamy Tobie Panie Kościół Święty i jego pasterzy, aby umocnieni Twoim Słowem wiernie je głosili.
Ciebie prosimy…

2. Polecamy Tobie Panie rządzących, aby w swoich działaniach kierowali się sprawiedliwością i dobrem narodu.
Ciebie prosimy…

3. Polecamy Tobie Panie cierpiących, szczególnie z powodu pandemii, aby wytrwale znosili spotykające ich trudności.
Ciebie prosimy…

4. Polecamy Tobie Panie zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili wiecznej światłości w Twoim królestwie.
Ciebie prosimy…

5. Polecamy Tobie Panie naszą wspólnotę parafialną, abyśmy ze szczerą wiarą głosili Dobrą Nowinę.
Ciebie prosimy…


Dobry Boże, prosimy wysłuchaj naszych próśb i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.