Do Chrystusa, który jako Pomazaniec, został napełniony Duchem Świętym, zanośmy nasze pokorne
prośby:


1. Módlmy się za Kościół, aby stale wzrastał dzięki Słowu i Duchowi Świętemu.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby otwierali się na przewodnictwo Ducha Świętego.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby dzięki Duchowi Świętemu podejmowali mądre decyzje.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się grzeszników, aby przez Ducha Świętego zostali oczyszczeni z nieprawości.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za cierpiących, aby czerpiąc z darów Ducha Świętego odnajdywali pocieszenie.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddali się kierownictwu Ducha Świętego i dzięki temu stali się prawdziwymi świadkami.
Ciebie prosimy...


Chryste, Ty, jako Odkupiciel wstawiasz się za nami u Ojca. Wysłuchaj błagań Twojego ludu. Który

żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen