Pełni wiary i ufności, zanieśmy do Pana nasze pokorne prośby:


1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby przez swoja posługę sakramentalną pomagali doświadczyć Bożego Miłosierdzia drugiemu człowiekowi.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących, aby nigdy nie nadużywali swojej władzy do celów osobistych.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za lekarzy, personel medyczny oraz wszystkich, którzy działają w celu zatrzymania pandemii, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w służbie bliźniemu.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za chorych i umierających, aby zawsze mieli blisko siebie osoby otaczające ich troską i miłością.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się wiecznością w Domu Ojca.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi każdego dnia.
Ciebie prosimy...


Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj próśb, które dzisiaj do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen