Do Boga, który poprzez przykłady świętych okazuje nam swoją niepojętą miłość, zanieśmy ufne błagania:


1. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za Kościół Boży, aby nieustannie wzrastał w wierze i dawał świadectwo tym, którzy szukają prawdy.
Ciebie prosimy...

2. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za sprawujących władzę, aby w swoich osądach zawsze pamiętali o Bożych przykazaniach i kierowali się nimi.
Ciebie prosimy...

3. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za kroczących w ciemności grzechu, aby otworzyli swe serca na zdrój łaski i miłosierdzia płynącego od Pana.
Ciebie prosimy...

4. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za cierpiących z powodu różnych chorób, aby Słowo Życia dało im siłę do walki i ukojenie duchowe.
Ciebie prosimy...

5. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się wieczną obecnością Boga w Niebie.
Ciebie prosimy...

6. Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia kroczyli drogami wskazanymi nam przez Chrystusa.
Ciebie prosimy...


Wszechmogący Boże, który powołujesz każdego człowieka do świętości, prosimy byś umocnił nasze dusze w wędrówce do bram Królestwa Niebieskiego i wspomógł serca potrzebnymi łaskami, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.