Ufając w nieskończone miłosierdzie naszego Zbawiciela, módlmy się wspólnie.


Po każdym z wezwań będziemy powtarzać: Chryste, zmiłuj się nad nami.


1. Panie, Ty współodczuwasz cierpienia Twego Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Wejrzyj na prześladowanych chrześcijan, aby po uciskach mogli radować się chwałą zbawienia.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

2. Panie, Swym wywyższeniem na Krzyżu, przyciągnąłeś wszystkich do siebie. Wejrzyj na zwaśnione narody, aby została pokonana dzieląca je nienawiść.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

3. Panie, przez Twoje zmartwychwstanie zniszczyłeś więzy winy pierwszych rodziców. Wejrzyj na zniewolonych grzechami ciężkimi, aby mogli cieszyć się jednością z Tobą i Kościołem.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

4. Panie, Ty płakałeś nad grobem Łazarza. Wejrzyj na opłakujących śmierć swoich bliskich, aby nadzieja życia wiecznego rozproszyła ich smutek.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

5. Panie, przez chrzest zanurzasz nas w Swej śmierci i zmartwychwstaniu. Wejrzyj na wiernych zmarłych, przebywających w Czyśćcu, aby cieszyli się oglądaniem Twojego Oblicza.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

6. Panie, Ty jesteś spełnieniem pragnień wszelkiego stworzenia. Wejrzyj na naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy w doczesnym życiu poszukiwali tego, co prowadzi do spotkania z Tobą w wieczności.
Chryste, zmiłuj się nad nami.


Chryste, wysłuchaj próśb, jakie z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.