Zanieśmy do naszego Boga pokorne wołania:


1. Sprawiedliwy Boże, wejrzyj na Kościół Święty, aby wzrastał w wierze i świętości.
Ciebie prosimy…

2. Sprawiedliwy Boże, wejrzyj na prześladowanych chrześcijan, aby nie tracili nadziei.
Ciebie prosimy…

3. Sprawiedliwy Boże, wejrzyj na rządzących państwami, aby kierowali się dobrem narodu.
Ciebie prosimy…

4. Sprawiedliwy Boże, wejrzyj na chorych i cierpiących, aby Twoje Słowo dało im siłę do wytrwania.
Ciebie prosimy…

5. Sprawiedliwy Boże, wejrzyj na naszą wspólnotę, abyśmy trwali w Twojej Miłości.
Ciebie prosimy...


Wysłuchaj Boże naszych próśb i spełnij je, jeżeli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.