Chrystusowi Królowi, przedstawmy nasze ufne modlitwy:

1. Za Kościół, który trwa w oczekiwaniu na ponowne przyjście Chrystusa, aby był gotowy na spotkanie z Nim.
Ciebie prosimy...

2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, którzy są pasterzami owiec, aby byli zawsze wierni Jezusowi i Jego nauczaniu.
Ciebie prosimy...

3. Za naszą Ojczyznę, w której widoczne są podziały i rozłamy, aby udało nam się porozumieć i dojść do zgody.
Ciebie prosimy...

4. Za chorych, którzy zmagają się z cierpieniem i trudnościami, aby otrzymywali fachową i rzetelną pomoc.
Ciebie prosimy...

5. Za zmarłych, którzy odeszli z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się radością nieba.
Ciebie prosimy...

6. Za nas, którzy gromadzimy się na tej Eucharystii, abyśmy zostali zaliczeni do grona zbawionych.
Ciebie prosimy...

Chryste, Ty który jesteś najlepszym Pasterzem swoich owiec i wiesz czego potrzebujemy, prosimy dodaj nam sił w chwilach zwątpienia i zmęczenia, abyśmy mogli być Twoimi świadkami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen