Panu, w którym pokładamy ufność, przedstawmy nasze prośby:

1. Za kościół święty, aby zawsze przypominał światu o przemijalności doczesności.
Ciebie prosimy...

2. Za papieża, biskupów i prezbiterów, aby z oddaniem prowadzili wiernych do zbawienia.
Ciebie prosimy...

3. Za rządzących państwami, aby dbali o dobro obywateli.
Ciebie prosimy...

4. Za pracowników służby zdrowia, aby ich trud i poświęcenie zostało wynagrodzone.
Ciebie prosimy...

5. Za zmarłych, aby dostąpili radości nieba.
Ciebie prosimy...

6. Za nas, abyśmy dobrze wykorzystali dany nam czas adwentu.
Ciebie prosimy...

Panie, Tobie zaufaliśmy, niech nie spotka nas zawód. Prosimy wysłuchaj naszych próśb, które dzisiaj do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.