Przygotowując serca na ponowne przyjście Jezusa, prośmy Boga, aby obdarzył nas najpotrzebniejszymi łaskami:


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby swoją nauką zachęcał ludzi do zjednoczenia się z Panem i czynnego uczestnictwa w nabożeństwach adwentowych.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby zawsze przejmowali się losem najsłabszych i opiekowali się osobami, które są im powierzone.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za lekarzy i służby medyczne, aby wytrwale nieśli pomoc najbardziej potrzebującym i wspierali ich w czasie leczenia.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za żyjących w ciemnościach grzechu, aby w tym radosnym czasie oczekiwania, oczyścili swoje serca i nawrócili się na drogę do zbawienia.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nasze rodziny, aby trwały w wierze i miłości Bożej, która jest źródłem dobra i nadziei na lepsze jutro.
Ciebie prosimy...


6. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia żyli Słowem Bożym, a przez dobre uczynki, przygotowywali się na spotkanie z Chrystusem.
Ciebie prosimy...


Nasz Stworzycielu, wierzymy że czuwasz nad nami i wspierasz każdego człowieka w dążeniu do zjednoczenia z Tobą. Pokornie błagamy więc, abyś wejrzał na nasze prośby i umocnił dusze na dalsze zmagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen