Do Boga, który pragnie, abyśmy doświadczyli Jego miłości zanieśmy nasze pragnienia:

1. Za Kościół Święty, aby miłość względem Ciebie okazywał w wypełnianiu przykazań.
Ciebie prosimy...

2. Za kapłanów, aby potrafili dawać świadectwo, że Jezus jest Twoim Synem.
Ciebie prosimy...

3. Za państwa trwające w grzechu, aby ich mieszkańcy nawrócili się i znów zaczęli żyć dla Ciebie.
Ciebie prosimy...

4. Za dorosłych przygotowujących się do chrztu świętego, aby wkroczyli z wiarą w nowe życie w Jezusie Chrystusie.
Ciebie prosimy...

5. Za zmarłych, aby wypełniło się ich pragnienie przebywania z Tobą w królestwie niebieskim.
Ciebie prosimy...

6. Za nas, abyśmy potrafili wejść w doświadczenie bycia dziećmi bożymi i w nim wzrastali.
Ciebie prosimy...

Boże, który czynisz nas swoimi dziećmi i chcesz zaspokoić każde pragnienie serca, prosimy Cię, wysłuchaj modlitw zanoszonych dzisiaj przed Twój ołtarz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.