Z sercami przepełnionymi ufnością, zanośmy do Boga nasze pokorne prośby:


1. ,,Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”
Prosimy Cię za całą wspólnotę Kościoła, aby jej członkowie trwali w jedności i Chrystusowym pokoju.
Ciebie prosimy...

2. ,,Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie”
Prosimy Cię za kapłanów oraz braci i siostry zakonne, aby wsłuchani w Twoje Słowo nigdy nie ustawali w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Ciebie prosimy...

3. ,,Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”
Prosimy Cię za rządzących państwami, aby ich decyzje były zgodne z Twoim prawem, a ich działania podyktowane dobrem powierzonych im obywateli.
Ciebie prosimy...

4. ,,Z nadzieją czekałem na Pana, a on pochylił się nade mną”
Prosimy Cię za wszystkie osoby dotknięte cierpieniem, aby w Twojej Obecności znalazły pocieszenie i ukojenie.
Ciebie prosimy...

5. ,,Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi”
Prosimy Cię za wszystkich zmarłych, aby dostąpili daru Nieba i mogli na wieki oglądać Twoje Oblicze.
Ciebie prosimy...

6. ,,Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł << Oto Baranek Boży>>”
Prosimy Cię za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy każdego dnia byli gotowi do świadczenia o Twoim miłosierdziu i przebaczeniu.
Ciebie prosimy...


Dobry Boże, otwieraj nasze serca, abyśmy potrafili z wdzięcznością przyjmować Twoje dary i łaski, których w swojej hojności nam udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.