Bogu, który jest ucieczką w naszych słabościach, przedstawmy błagania:


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie realizował misję posługi w świecie.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za osoby sprawujące władzę w naszej ojczyźnie, aby kierowały się sprawiedliwością i chrześcijańskimi wartościami.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odnaleźli swój udział w Męce Chrystusa i z Niej czerpali siłę.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, aby zawsze byli gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby znaleźli radość i pokój w Królestwie Niebieskim.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby wszystko co czynimy było na Bożą chwałę i dla dobra innych.
Ciebie prosimy...


Wszechmogący Boże, Ty zawsze litujesz się nad nami. Prosimy, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy i naucz nas naśladować Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.