Bogu pragnącemu naszego zbawienia powierzajmy ufne modlitwy:


1. Zmiłuj się, Boże nad swoim Kościołem. Niech wszyscy ochrzczeni wiernie naśladują Twojego Syna i jeszcze bardziej upodabniają się do Niego.
Ciebie prosimy...

2. Zmiłuj się, Boże nad kapłanami. Niech z gorliwością służą wiernym, jako szafarze sakramentów.
Ciebie prosimy...

3. Zmiłuj się, Boże nad sprawującymi władzę. Niech podejmują rozsądne decyzje, zapewniając narodom pokój i godne życie.
Ciebie prosimy...

4. Zmiłuj się, Boże nad tymi, którzy wciąż Cię szukają. Niech prowadząc sprawiedliwe życie, dojdą do poznania Ciebie.
Ciebie prosimy...

5. Zmiłuj się, Boże nad konającymi. Niech w swej ostatniej godzinie wyjdą Ci na spotkanie, pragnąc przyjąć Twoje miłosierdzie.
Ciebie prosimy...

6. Zmiłuj się, Boże nad nami. Niech owoce tej Ofiary dopomagają nam w szczerym nawróceniu.
Ciebie prosimy...


Wysłuchaj Boże próśb, jakie z wiarą Ci dziś przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.