Do naszego Pana, który jest w niebie i nas słyszy, zanieśmy pokorne błagania:

1. Wszechmogący Panie, Twój Syn przemienił się na górze Tabor, prosimy wejrzyj na swój Kościół Święty i jego pasterzy, aby trwali w modlitwie i głoszeniu Słowa.
Ciebie prosimy…

2. Wszechmogący Panie, Ty poddałeś próbie Abrahama, prosimy wejrzyj na rządzących państwami, aby ich działania były sprawiedliwe.
Ciebie prosimy…

3. Wszechmogący Panie, w Twoich oczach cenna jest śmierć Twoich wyznawców, prosimy wejrzyj na cierpiących, aby wytrwali w swoich trudnościach.
Ciebie prosimy…

4. Wszechmogący Panie, Ty nie oszczędziłeś własnego Syna, prosimy wejrzyj na naszą wspólnotę, abyśmy potrafili dawać świadectwo własnym życiem.
Ciebie prosimy...


Dobry Boże, prosimy wysłuchaj naszych próśb i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.