Pełni wiary i ufności, zanieśmy do Wszechmogącego Boga nasze pokorne prośby:

1. Miłosierny Boże, prosimy wejrzyj na Kościół Święty i jego pasterzy, aby uświęceni Twoją mocą, nieustannie prowadzili wiernych do zbawienia.
Ciebie prosimy...

2. Miłosierny Boże, prosimy wejrzyj na ludzi sprawujących rządy, aby kierowali się sprawiedliwością wypełniając swoje urzędy.
Ciebie prosimy...

3. Miłosierny Boże, prosimy wejrzyj na cierpiących i przeżywających trudności życiowe, aby potrafili odnaleźć nadzieję w Tobie i siłę do przetrwania przeciwności.
Ciebie prosimy...

4. Miłosierny Boże, prosimy wejrzyj na nas samych, abyśmy głosili świadectwo postawą życiową, jaką reprezentujemy.
Ciebie prosimy…

Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj naszych próśb i spełnij je, jeżeli są zgodne z Twoją wolą. Prosimy, umocnij nasze serca w czasie przeżywania Wielkiego Postu, abyśmy z wiarą przeżyli nadchodzące święta Wielkanocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen