Komentarz przed Mszą Świętą:
W Kościele obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus przed powrotem do Ojca pragnie wzbudzić w ludziach chęć głoszenia Ewangelii i dać pewność o swojej stałej obecności. Dzisiejsza Eucharystia ma być dla nas zachętą do życia Słowem Bożym i dzielenia się Nim z bliźnimi.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Chrystus posyła nas abyśmy głosili Dobrą Nowinę wśród ludzi. Dlatego umocnieni Bożym błogosławieństwem oraz darami Ducha Świętego, każdego dnia starajmy się ukazywać innym działanie Ewangelii w naszym życiu.