Komentarz przed Mszą Świętą:
Gromadzimy się dziś w kościele, dokładnie 50 dni po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, aby przeżywać wspólnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pan zsyła nam Najświętszą Światłość, aby oświeciła nasze dusze i zagościła w sercach. W czasie tej Eucharystii, przygotujmy się na przyjęcie wszelkich łask, jakimi Duch Święty pragnie nas dzisiaj obdarzyć, abyśmy z odwagą mogli głosić prawdę o wielkich dziełach Bożych w codziennym życiu.
Jako jedna wspólnota, włączmy się we wspólny śpiew pieśni, otwierając serca na zbawcze dary miłości.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Posileni Słowem Życia i umocnieni darami Ducha Stworzyciela, który tchnął w nas nowe życie i powołał do głoszenia Ewangelii, świadczymy codziennie o wielkiej miłości naszego Pana. W nadchodzącym tygodniu, świadomie zgłębiajmy również to, co dokonuje się w nas samych, pod wpływem owoców i łask, jakich dostępujemy za sprawą Ducha Świętego, aby w pełni wykorzystać ofiarowane nam dobro.