Komentarz przed Liturgią Słowa:
Bóg w każdym człowieku zasiewa ziarno, które ma wzrastać i budować Królestwo Boże na ziemi. Wsłuchując się w dzisiejsze czytania oraz Ewangelię, otwórzmy serca na Słowo Boże, aby mogło wydawać obfity plon.

Komentarz do procesji z darami:
Pełni wdzięczności za dar Eucharystii, zanieśmy do ołtarza chleb, wino i wodę, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Pańską. Oddajmy także wszystkie troski i radości, znajdujące się w naszych sercach.