Przed Eucharystią:
W ostatnią niedzielę października obchodzona jest rocznica poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnej świątyni, w której wspólnota gromadzi się aby słuchać Bożego Słowa i sprawować sakramenty. Na dzisiejszej Eucharystii możemy dziękować Bogu za dar kościoła – miejsca, dzięki któremu stajemy się jednością i wspólnie możemy wzrastać w wierze.


Przed Credo:
Wyznanie wiary w szczególny sposób podkreśla, jak Bóg obdarowując swój Kościół Duchem Świętym tworzy go i spaja w jedno. W Credo zawarte są podstawowe prawdy wiary, według których, jako chrześcijanie powinniśmy żyć każdego dnia. Pełni wdzięczności za dar jedności, wyznajmy wspólnie naszą wiarę.