Komentarz przed Mszą Świętą:
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronalnym Ruchu Światło - Życie i Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Włączymy do naszych dzisiejszych intencji modlitwę za wszystkich członków tych wspólnot.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Niepokalana jest dla nas wzorem, który uczy oddania w Duchu Świętym. Wsłuchując się w czytania, zastanówmy się, czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wolę Boga nasze fiat, czyli „niech mi się stanie”.