Komentarz przed Eucharystią:
Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę Adwentu, która przygotowuje nas do przyjścia Zbawiciela i pokazuje nam Maryję, jako wzór pokory i oddania Bogu. Uczestnicząc w tej Eucharystii przyjmijmy z wiarą Boże słowa i przygotujmy nasze serca na przyjęcie Chrystusa.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Za chwilę przyjmiemy błogosławieństwo, które uzdolni nas do głoszenia radości o przyjściu Chrystusa. Umocnieni nim, chciejmy zanieść tą radość do naszych domów i wypełniać Słowa, które przekazuje nam Bóg.