Adwent to okres w ciągu roku liturgicznego, który kojarzy się głównie z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa. Ma on wiele symboli towarzyszących nam podczas czterech tygodni przygotowań do powtórnego przyjścia Zbawiciela oraz świętowania pamiątki Jego narodzin. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

Roraty, czyli Msze Święte adwentowe to liturgia, w której Kościół w sposób szczególny  czci Maryję gdyż to Ona jako pierwsza oczekiwała z radością na Jezusa  Powinny być odprawiane wcześnie rano, przed wschodem słońca, jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Światłość prawdziwa. W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, roratkę, która symbolizuje Maryję. Świeca ta powinna być mniejsza od paschału, przyozdabiana najczęściej zielenią i niebieską kokardą.

Szat liturgiczne w czasie adwentu są fioletowe. Ten kolor symbolizuje pokutę i umartwienie oraz oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa i związaną z tym nadzieję. Dodatkowo w trzecią niedzielę adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete, podczas liturgii może być używany kolor różowy, wyrażający radość z bliskości przyjścia Mesjasza.

Kolejnym symbolem jest wieniec adwentowy. Przygotowywany zostaje z zielonych gałązek świerku lub sosny, w kształcie koła, na którym umieszczone są cztery świece symbolizujące Niedziele Adwentu. Zapalane są podczas wspólnej modlitwy czy posiłku. Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę. Symbolizuje jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na godne przeżycie świąt Bożego Narodzenia. Kolisty kształt symbolizuje Boga wiecznego, nie mającego ani początku, ani końca. Wykonanie z gałązek drzew iglastych, a więc wiecznie zielonych, ma oznaczać życie wieczne, jakie daje Chrystus wszystkim, którzy w Niego wierzą. Zapalanie zaś świec oznacza światłość, jaką jest sam Jezus Chrystus przychodzący na świat.

Kolejne świece także posiadają swoją własną symbolikę:

I świeca to symbol przebaczenia –  bez którego nie jest możliwy pokój.

II świeca jest symbolem wiary – że tylko w ramionach Boga możemy czuć się bezpiecznie.

III świeca to symbol radości –  radości przymierza z Bogiem i drugim człowiekiem.

IV świeca symbolizuje nadzieję – nadzieję oczekiwania.

W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece symbolizują bliskość „przyjścia” Jezusa.