Przed Mszą Świętą:
Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu refleksji i powrotu do Chrystusa. Prośmy Ducha Świętego, aby w czasie tej Najświętszej Ofiary otwierał nasze serca na Boże działanie i pomagał w wypełnianiu filarów Wielkiego Postu: modlitwy, postu i jałmużny.

Przed Liturgią Słowa:
W czasie Wielkiego Postu nie odśpiewujemy aklamacji „Alleluja”, wiąże się to z wielkopostną pokutą, wyrzeczeniem i refleksją. Jest to cisza i wyczekiwanie, z których w Wigilię Paschalną pojawi się śpiew pełen radości zbawionego ludu.