Komentarz przed Credo:
Za chwilę wyznamy naszą wiarę, wypowiadając słowa Credo. Przypomnijmy sobie wtedy, w co tak naprawdę wierzymy i w czym pokładamy nadzieje. Dzisiaj, w dzień Zwiastowania Pańskiego, szczególnie zwróćmy uwagę na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” przyjmując w trakcie nich postawę klęczącą. Niech będzie ona wyrazem naszego szacunku wobec Tajemnicy Wcielenia.


Komentarz przed Znakiem Pokoju:
Za moment przekażemy sobie znak pokoju. Jest on wyrazem jedności całej naszej wspólnoty, jaką jest Kościół Święty. Ma nam również ukazywać, że my, jako osoby, które na co dzień doświadczają miłości Najwyższego. Podając dłoń osobom stojącym najbliżej, pomyślmy o przesłaniu, jakie niesie ten gest.