KODAL

Kurs Oazowy dla Animatorów Liturgii (KODAL) to forma specjalistycznych rekolekcji i kursu jednocześnie zawiązanych z liturgią. Organizowane są one przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zadaniem KODAL-u jest pomoc w przygotowaniu do pełnienia posługi w liturgii we wspólnocie Kościoła parafialnego i diecezjalnego.

W ramach KODAL-u realizowana jest Szkoła Posług Liturgicznych. Przygotowuje ona chłopców do pełnienia posługi ceremoniarza, a dziewczęta do pełnienia posługi komentatorki, służby ładu i darów oraz precentorki. Jej uwieńczeniem jest udzielenie błogosławieństwa do pełnienia danej posługi. Te wszystkie treści analizowane i przyswajane są podczas konferencji, spotkań w grupach i ćwiczeń praktycznych.

Jest to również czas wyciszenia oraz spotkania prawdziwego i żywego Boga w liturgii, modlitwie i wspólnocie. W modlitwie jest to ponadto czas poznawania i doświadczania modlitwy Kościoła – Liturgii Godzin (brewiarza).

KODAL jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na przynależność do grupy, ruchu czy stowarzyszenia kościelnego. To rekolekcje dla tych, którzy pragną głębiej poznać misterium liturgii!

Podczas tegorocznego Kodal-u odbędzie się w niedzielę 02.02 dzień wspólnoty diakonii liturgicznej wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie. Zapraszamy wszystkie rodziny i dorosłych, którzy są związani z diakonią liturgiczną bądź chcieliby do niej dołączyć. Zamieszczamy poniżej plan. W przypadku chęci udziału w tym wydarzeniu
prosimy o kontakt z parą moderatorską diakonii liturgicznej  (Katarzyna i Tomasz Cupiał) lub animatorem odpowiedzialnym za gałąź dorosłych diakonii liturgicznej (Maciej Krawcewicz)

Po rozmowie czułem się prawdziwie wolny, w łączności z Chrystusem. 

Te rekolekcje nauczyły mnie, że liturgia jest światem znaków, gestów, postaw. ale przede wszystkim jest ona przesiąknięta Bogiem, jest najdoskonalszą modlitwą i ma wielką moc, bo jest źródłem i szczytem działalności Kościoła . 

Czułem potrzebę zmiany otoczenia, gdyż w moim szkolnym środowisku nie wszyscy akceptują fakt, iż Bóg jest mi bliski, a noszenie alby to duma, a nie wstyd.

Dziękowałem także Panu Bogu za dar powołania do posługi animatora Ruchu Światło-Życie, którą mogłem realizować również podczas kolejnych rekolekcji specjalistycznych naszej Diakonii, które nie są przecież tylko kursem.

(...) Ten przekaz bardzo mocno we mnie utkwił i mam nadzieję, że słowa, które usłyszałem, będą wskazywały i przypominały mi, czym powinna być dla mnie Eucharystia. Bo przepisy są tylko przepisami i owszem, możemy je znać, ale co z tego, kiedy nasze uczestnictwo jest bierne.

(...) właśnie dopiero teraz wiem, że nie ważne, jak Eucharystia przebiegnie, On pojawi się i tak! 

Zrozumiałem, że Eucharystia to nie jest tylko noszenie przedmiotów w odpowiednim czasie, tylko jest to oddawanie czci Bogu za to, co dla nas zrobił i za to, jak bardzo nas kocha.

Na tych rekolekcjach doświadczyłem prawdziwej wspólnoty, którą łączy Chrystus obecny w liturgii. 

Doświadczyłam Boga w ciszy. Zrozumiałam jak ważny jest spokój i cisza podczas Eucharystii. Jeszcze bardziej wybrzmiał we mnie fakt, że tylko zrozumienie tego co się dzieje podczas Mszy Świętej może motywować mnie do znajomości przepisów. 

Zapraszamy do udziału w nadchodzących rekolekcjach KODAL (Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii) w dniach 12-21 stycznia 2019 w Luboniu.

Podczas rekolekcji realizować będziemy stopnie:

  • podstawowy (dla osób uczestniczących w KODALu po raz pierwszy),
  • wyższy (dla osób, które w rekolekcjach uczestniczą po raz kolejny i pragną otrzymać błogosławieństwo do posługi ceremoniarza i precentorki),
  • animatorski I (dla ceremoniarzy i precentorek chcących zostać animatorami liturgii),
  • animatorski II (bezpośrednio przygotowujący do posługi animatora liturgii).

Koszt tegorocznego KODALu wynosi 450 zł (w tym 50 zł zaliczki wpłacanej przy zapisach).

Uwaga! Minimalny wiek uczestnika rekolekcji to 15 lat (8 klasa SP). Program rekolekcji nie jest skierowany do młodszych osób!

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE!

 

Drodzy członkowie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej!

W tym roku, po różnych dyskusjach wśród odpowiedzialnych za DDL, dokonają się zmiany odnośnie 2 letniego programu stopnia animatorskiego.

KODAL był czasem, gdzie odkryłam wiele rzeczy. Między innymi to, że Pan Bóg rzeczywiście jest takim prawdziwym przyjacielem, który nie „obraża się” jeśli długo się do Niego nie odzywamy, tylko cały czas czeka.

Od tegorocznych rekolekcji oczekiwałam w pewien sposób kolejnego przełomu w moim życiu, chociaż nie byłam pewna, czego mogę się spodziewać, jadąc na stopień animatorski. Jednak tej wielkiej przemiany, na pierwszy rzut oka nie dostrzegałam i miałam pretensje do siebie, bo może coś we mnie na nią nie pozwalało, a może trochę też do Boga – bo nie dawał mi jej odczuć.

Jadąc na KODAL, wychodziłam z założenia że będzie to bardzo dobry czas gdzie zgłębię się w magię liturgii i nauczę się czegoś nowego.