Posługi w Kościele

Kontynuując cykl artykułów o posługach liturgicznych świeckich w świetle Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej (DDSL), po omówieniu posługi lektora ustanowionego, należy przyjrzeć się posłudze akolity. Przede wszystkim zachęcam osoby, które tego jeszcze nie zrobiły, do zapoznania się z poprzednim artykułem (link) o posłudze lektora. Został w nim omówiony aspekt historyczny posług wiernych świeckich oraz różnica między funkcją a posługą.